1 sept 22 – Sang nr 366 (Ha, ha!)

DU TØRR Å SPISE SNØRR
Tittelidé: Martin Berg

Non eleva e store mysterium

Å æ har vært lærer ei stund

Du e en av de vanskeligste æ har hatt

Det har blitt mang ei søvnløs natt

Det har itj vært særlig bra

Men en ting ska du ha

Du tør –  å spis snørr!