Er blitt en tradisjon i Harstad!
Nå er vi inne i det 17. året, og publikum møter opp som aldri før!

Det Store Julespillet engasjerer over 10% av byens befolkning hvert eneste år
Ca 250 små og store er med + deres familier + 2400 tilskuere …

Det Store Julespillet har mange samarbeidspartnere

Harstad Kulturhus, Harstad Janitsjar, elever fra Harstad kulturskole, Dramalinja ved Harstad folkehøgskole, elever fra Stangnes vgs og Heggen vgs. Vi har også fått hjelp fra HIH med ideer til markedsføring.

Det store Julespillet rekrutterer frivillige i alle aldre, med ulik kulturbakgrunn og fungerer som en inkluderingsarena for musikk og teaterinteresserte fra hele Harstad og omegn.

+ Fantastiske sponsorer som har gjort dette eventyret mulig

     

 

Elever som faller utenfor på skolen

kan blomstre på scenen i Det Store Julespillet

Vi har mange historier om elever som sliter på skolen, og som får en aha-opplevelse når de er med i denne store oppsetningen. Her kan alle kjenne på mestringsfølelsen når de går ut på scenen foran et fullsatt kulturhus.

 

TALENTUTVIKLINg – ET SPRINGBRETT VIDERE I KULTURLIVET

Mange av våre aktører og skuespillere har startet sin karriere i Det Store Julespillet. Her er det fort gjort å bli bitt av kultur-basillen

Thea Floer Kulseng, Marte Valle, Eirik Sellevoll, Simon Dankertsen, Marte Hansen, Vilde Øyen Karlsen, Ine Mariell Solbakken, Ottar Opsal, Aleksander Johansen +++++++++

ET INKUDERENDE MILJØ

Et av våre hovedmål er å skape et miljø i øvingsprosessen og bak scenen, som er trygt og inkluderende. Dette arbeides det kontinuerlig med. For å gjennomføre en oppsetning av et slikt omfang må vi ha strenge regler bak scenen. Dette setter mange stor pris på.
I tillegg delegerer vi ansvar for å ta vare på grupper og enkeltpersoner.
Vi legger vekt på det sosiale og har også en utstrakt catering-light-virksomhet med kaffe og godsaker for å holde blodsukkernivået på riktig nivå.

Vi forsøker å inkludere alle, også dem med utfordringer i livet. Det kan gjerne være dem som blomstrer mest, og gir av seg selv i den store Julespill-prosessen som kulminerer i forestillingene.
Dette er et kontinuerlig arbeid som stadig gjør produktet og samholdet bedre.

SKOLENE

Hvert år har vi med to eller tre barneskoler fra Harstad og omegn.
Før måtte vi streve for å få dem med, men nå vil heldigvis alle delta.
Vi roterer på skolene slik at de blir med hvert tredje eller fjerde år.
Elevene synger og danser og er skuespillere. Noen er nisser, og andre er landsbybarn.

 

Seire ved å dele – prisen jan 2023

Fra en artikkel i Harstad Tidende:

Det Store Julespillet fikk «Seire ved å dele – prisen i jan 2023 av FOKUS (tidligere Harstad profileringspool) for å ha bidratt til stor trivsel og bolyst i Harstad

– Vi er kjemperørt av å få denne prisen. Vi er litt sjokkert. I dag er det ikke vanskelig å få med nye skuespillere. Målet er å bli enda bedre år for år, sier vinnerne Harald Troøyen og Per-Kai Prytz.

Prisutdelingen skal også markedsføre Faktor som Harstads mest attraktive miljø for bedrifts- og byutvikling.

Årets prisvinnere tok for mer enn 15 år siden initiativ til et prosjekt som i ettertid har vært et betydelig gode for Harstad. Prosjektet har bidratt til lokalt samhold og har bred forankring. Prosjektet er vokst i størrelse i løpet av årene til det nå er mer enn 10 prosent av befolkningen i Harstad kommune som hvert år kommer i direkte berøring med det.

De fleste harstadværinger kjenner til prosjektet. Mange verdsetter det spesielt for den inkluderende måten det tar hånd om et stort antall barn og unge i vår by, og for den talentutvikling som prosjektet står for.

– Prisvinnerne har vist stort pågangsmot og kreativitet, og legger kontinuerlig sjel, ånd, og ikke minst en betydelig arbeidsinnsats i å gjennomføre og videreutvikle prosjektet hvert år. Juryen vil også bemerke at det ikke er mange norske byer som kan skryte av å ha utviklet et eget tilsvarende prosjekt med samme suksess. Prosjektet har bidratt til stor trivsel og bolyst i Harstad og er derfor en særdeles verdig vinner av prisen, heter det i begrunnelsen.

bærekraft

Vi oppfordrer alle som er med til å samkjøre. Ta med noen hvis dere skal på DSJ-prøver.
Vi forsøker også å ta kloke matvalg i forbindelse med catering.
BLI MED Å REDDE PLANETEN!     6 gode tips!   |   Om bærekraft – laget av elever

HISTORIEN

Hva handler Det Store Julespillet om?

Her er en «Pitch», en oppsummering laget av Maria Hansen Troøyen.
Du kan klikke/dra til høyre og venstre 🙂

 

 

Reportasje fra Harstad Tidende ved «Irene Rundtomkring» 2022

Bildeserie fra DSJ 2021 av vår egen fotograf, Steve Nilsen

Se flere bilder fra Det Store julespillet

Her kan du se Det Store Julespillet 2020.

Vi kunne ikke ha forestillinger pga korona, så vi laget en episode for hver søndag i advent. Passer veldig godt å se i klasserommet. Gjerne i matpausen 🙂

Episode 1 EPISODE 2 ePISODE 3 ePISODE 4