Harstad Janitsjar

og Det Store Julespillet

= sant

Vil du bli medlem i Harstad Janitsjar?

Ta kontakt via mail eller telefon:
post@harstadjanitsjar.no
Kenneth Sørensen: 97170069

Harstad Janitsjars nettside

 

Harstad Janitsjar legger ned en kjempeinnsats for å gjennomføre 3 forestillinger med Det Store Julespillet i Harstad Kulturhus

De henter inn unge, håpefulle, musikalske rekrutter (slik at ikke idretten tar dem…)

De er med på å gjøre Harstad til en levende kulturby. Dette betyr mye for byens innbyggere og kulturlivet.

Utdrag fra avtalen mellom Harstad Janitsjar og Det Store Julespillet:

HJ har vært engasjert av Kulturbingen som julespillorkester i julemusikalen DSJ siden 2009, og det er
en gjensidig intensjon om videre samarbeid i årene som kommer.

HJ stiller med besetning tilsvarende tidligere år i DSJ. For tiden: dirigent, 3 klarinetter,1 fløyte, 2
saksofoner, 2 horn, 1 slagverk, 1 bass, 1 elbass, 1 baryton, 1 trombone og 2 kornetter/trompeter.

Skuespillere og musikere møtes Harstad Kulturhus siste uke før forestilling. Sangsolistene kan få delta
på HJ sine egne øvelser/forberedelser. Der kan solistene få øve/prøve ut toneart på solostykker. Dette
gjøres etter nærmere avtale mellom dirigent av julespillorkesteret, leder av julespillet og solist.

HJ deltar, siste uken før forestilling på fellesprøvene, i Harstad Kulturhus. Tirsdag, onsdag og torsdag i
tidsrommet 17:00- 21:00. Det være seg prøver, teknisk gjennomgang, sersjantprøve og generalprøve.

Denne siden er under (sam) arbeid … 🙂