For det e itj sånn sjø

 

Det e enkelt!
Det e itj sånn, sjø!

 

For det e itj sånn sjø

Du trur at du kain gjørra ka du vil for du har aå mytji pænga og har så fin bil

Men det e itj sånn sjø, nei for de e itj sånn sjø

Samme kan du finn på, samme ka du gjør, pængan kan du itj ta med æ når du dør

For de e itj sånn sjø, nei for de e itj sånn sjø

Gjør du itj nå vanskelig, ska det værra lætt, gjør du alt så enkelt, får du itj nå vætt

For de e itj sånn sjø, nei for de e itj sånn sjø

For de e itj sånn sjø, nei for de e itj sånn sjø

Har du tænkt å få te nokka, nokka før du dør. Da kain du itj tænk de samme som du har tænkt før

For de e itj sånn sjø, nei for de e itj sånn sjø

Det hjelpe itj å si masse fint og flott, du har gjort ingenting og dagen din har gått

For de e itj sånn sjø, nei for de e itj sånn sjø

E du grinat og sint og sur – og træg og sein – Og så lure du på koffor du e helt alein

For de e itj sånn sjø, nei for de e itj sånn sjø

Rakka takka hakka pakka snakka fløkka hei – Siggetita sikketitei rompompei

For de e itj sånn sjø, nei for de e itj sånn sjø