Fredag 24. september 2021: PLANSANGEN
Tekst, melodi, alle instrumenter og programmering: Harald Troøyen

Av og til blir man ekstra fornøyd …
Lag vakre daga, venner og naboer!

 

 

Plan sangen (Video på et rotete rom – fullt av papir)

 

Æ sitt her – jeg heter Stan –  æ planlægg  – æ ska lag en plan

Jeg er plan legger – legger noen planer her – og noen planer der

Planutvalget har sagt at vi må ha en plan, fremtidsplan og en oversiktsplan. En plan for vurdering av videre planer.

Hvem skal ha den? Det er det ingen som vet – Kanskje den kan ligge i denne skuffen her – Nei, den er jo full! –

Ja da kan den ligge her med alle planene frem til G

 

Hei okay du hete Adrian – du e sikkert fra Afghanistan

Bare kødda, men det rima som fan – du ska få en plan

Du jobbe på gateplan

Jeg lager en oppoverplan du må ha en karriereplan

Du vil opp – være på topp – kjøreplan Ansvarsplan

utviklingsplan samleplan slagplan straks plan

Ååååå –  Sebastian – er en dumrian – Som e fra Nederland

Han er sikkert narkoman – Og må ha en avvenningsplan

soningsplan  overlevelsesplan femårsplan  10års plan

slankeplan fredsplan tretrinnsplan

driftsplan

 

PLA – LA -LA   PLA – LA -LA LA LA LAN

PLA – LA -LA   PLA – LA -LA LA LA LAN

Æ sitt på kontoret hele dan og lage  plan

KOSSN PLAN VI DU HA? Æ HAR ALT  Her e alt planlagt

 

Milepels plan – hvilken pels skal vi ta på i dag

Hurra – du vil ha en plan?

Hvilken vil du ha?

(om alle planer)

Jeg vil legge en festplan og en sydenturs-plan

 

HMS-plan – en

 

Hei e du lærer – Her har du en kriseplan og en omorganiseringsplan

Vurderingsplan, pensumplan periodeplan moderniseringsplan

Katastrofeplan, tiltaksplan, digitaliseringsplan for den nye digitale plattformen som kom i går, her er en oppdateringsplan for den nye Hei ikke gå – du må ha en helhetsplan hal og helårsplan, en plan for balansert målstyring

Ukeplan, fagplan, tilsynsplan for å sjekke alle planer.

Vaske og rydde plan, effektiviseringsplan bemanningsplan

 

Jeg har begynt på en ferieplan

Jeg planlegger å være borte  – Kartlegge en behovsplan – en fraværsplan

Nei jeg gjør ikke det  – det bare rimer som fan

– En byggeplan,

en tulipan e itj en plan din bavian

Du må roe dæ ned med en driftsplan

 

Sentrumsplan sommerplan veteranplan utfartsplan

Men hvordan –  årsplan

 

Bastian er

Du vil ha en – tror du jeg er Petter Pan

mønsterplan  reiseplan  sendeplan

betalingsplan  fordelingsplan

 

Kanskje sangeren blir sintere og sintere utover i sangen – Og gir f til slutt!