Snart er det tid for julespill

:/: Snart e det tid for julespill, men ingenting e klart :/:

DRONNINGA: Slottet e fullt av skrot
HOFFSJEFEN: Her e det berre skrot
DRONNINGA og HOFFSJEFEN: Vi må vaske, pusse gni om her snart jul skal bli
DRONNINGA: Og alle; hør min ordre: Sett i gang!

ALLE: Julespill og julespill. Julespill og julespill
Det vil sikkert alle ha.

DRONNINGA: Vaske, vaske, vaske overalt. Her skulle det vært malt.
HOFFSJEFEN: Male, male, male overalt, helt som du har befalt.
DRONNINGA: Vaske vårt stuegulv
HOFFSJEFEN: Vaske helt uten slurv!
DRONNINGA og HOFFSJEFEN: Bort med unødvendigheta, ta bort masse mer
HOFFSJEFEN: Derfor tar jeg denne bort – Så bli det bedre.

KONGEN: Snart e det tid for julespill, men ingenting e klart! X2
TRUBADUR: Mat skal kjøpes. Gjester hentes, mye står igjen.
Hele landet vårt skal ryddes i hver by og grend!
JULIO: Vi spiser marsipan, men vi tar ikke tran!
HOFFSJEFEN: Bort med unødvendigheta, ta bort masse mer
Derfor tar jeg denne bort – Så bli det bedre. (Koster Julio ut igjen)

ALLE: (Farer omkring. Koster, ordner)

ALLE: Julespill og julespill. Julespill og julespill,
Det vil sikkert alle ha.
ALLE: Julespill og julespill. Julespill og julespill,
Det vil sikkert alle ha.