KJETILS TEKSTER

Stor poesi

Å skrive genial poesi kan være meget krevende.
Kjetil finner inspirasjon i alle situasjoner og religioner.

NO STARTE LIVET Æ GÅR TE STRANDA KONGE I BARNDOMMENS GATE MIKKEL MIN EVIGE KVINNE