Hei, kjære lærer som bidrar i «Det Store Julespillet» <3

Under her finner du kompetansemål som kan dekkes i forberedelse og gjennomføring (Oppdatert 2023 🙂

 

Ting å gjøre i denne sammenheng:
Snakk om instrumentene i orkesteret (Harstad janitsjar)
Snakk om hvordan musikken i «Det Store Julespillet» er et kunstnerisk uttrykk/ en kommersiell vare.
Spill fra Spotify!
Hva tjener rettighetshaverne? (ca 3 øre per avspilling – det kan bli god matematikk…)
Øv på sangene
Lytt til flere av sangene
Dans «Nissedansen» fra Youtube

 

LÆREPLAN I MUSIKK – Etter 7. årstrinn

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • utøve et repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans fra samtiden og historien
  • øve inn og framføre sang og musikk, i samspill eller individuelt,
  • utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer
  • bruke fagbegreper i beskrivelse av og refleksjon over arbeidsprosesser, resultater, musikalske uttrykk og virkemidler

 

Underveisvurdering

 

Kilde – Udir – https://www.udir.no/lk20/mus01-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv195