Lærer med stor L

Lærer med stor L

Tøff med stor T

Streng med stor S

Og kjekk med stor ”kje”

 

Prøve dæm sæ og e kjekk med mæ

Yppe sæ i timen

 

Da riv æ øran av dæm

Det e bare et bittelite napp mmmm

Da riv æ øran av dæm

Snipp, snapp bare fortsette der æ slapp

 

Pappa’n te en gutt

Han va sint som et svin

Han sa: Du skulla vorre skutt

Æ vil ha øran te sønnen min

Ha sa æ skull hatt sparken sa æ va unormal

Han sa: Ka farsken du e jo gal”

 

Da reiv æ øran av’en

De va bare et bittelite napp

Da reiv æ øran av’en

Snipp, snapp bare fortsette dær æ slapp

 

For æ e

Lærer med stor L

Tøff med stor T

Streng med stor S

Og kjekk med stor ”kje”