Undulat-sangen

Æ trur æ e en liten undulat

Æ kain fly men æ kain også prat

Æ kain syng sanga og æ kain spis is

Og slæpp en undulatbris

 

I går s å vart æ næstn trampa flat

Æ satt på gulvet og skull spis litt mat

Æ vart itj truffe, æ si heldigvis

Men æ slapp en undulatbris

 

Vil du værra med på flytur

Vil du værra med på eventyr

Vil du værra med på bytur

Vil du værra med på masse styr

Huff sje på den gamle katta

Æ håpt at bikkja hadd tatt’a

 

Gjømme mæ i kjøleskapet

Så sitt æ der og rape

 

Æ har flydd rundt omkring i mange land

Det va en gang æ traff en gammel mann

Hain lært mæ engelsk og hain lært mæ fransk

Aller bæst lært’n mæ spansk

 

Oh senjorita a la playa si/ å ja

Una noche mi amor a ti / e bra

Una cervesa –/ kvirrevitta (det må vi ha)

Espanja tralalalala

 

I wanna kiss dæ beibi everyday

I wanna gjørra bade tjo og hei

Kiss dæ på næbbet – American way

E only tings såmm æ say

 

I dag så vil æ vær en elefant

Verdens største dyr, ja det e sant

Æ ska spis totusenfæmhundre is

Og slæpp en elefantbris

 

( å sjunga svenska de e lettata

de e bara sjunga litte rattata

jag heter pippa med langstrømpa-pa

var har ni Pippi non stad?)